Organy podmiotu oraz kompetencje wersja do druku

Organy podmiotu:

  • Dyrektor Szkoły
  • Rada Pedagogiczna
  • Rada Rodziców
  • Samorząd Uczniowski

Osoby sprawujące funkcje w poszczególnych organach podmiotu:

  • Dyrektor Szkoły: mgr Katarzyna GROCHOWSKA
  • Przewodniczący Rady Pedagogicznej: mgr Katarzyna GROCHOWSKA
  • Przewodniczący Rady Rodziców: Dariusz FURTAK
  • Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego: Igor PYREK
  • Opiekun Samorządu Uczniowskiego: mgr Anna ŁABUDEK, mgr Aneta KRAMARCZYK

ponadto:

  • Zastępca Dyrektora Szkoły: mgr Jolanta KOPIJ
wprowadzone: 30/09/2010 12:15
- autor: sylwek
zmienione: 13/04/2016 10:40
- autor: sylwek
rejestr zmian dokumentu