Instrukcja Obsługi wersja do druku

Informacje znajdujące się w biuletynie zostały pogrupowane tematycznie. Dostęp do informacji zapewniany jest poprzez menu nawigacyjne zbudowane na zasadzie drzewa, znajdujące się po lewej stronie. Każdemu dokumentowi mogą towarzyszyć załączniki, które można otworzyć, zapisać na dysku komputera lub na nośniku zewnętrznym bądź wydrukować. Niektóre linki mogą wskazywać do innych biuletynów informacyjnych, w szczególności dotyczy to biuletynów tematycznych. Każdą informację znajdującą się w biuletynie można wydrukować lub zapisać na lokalnym komputerze. Dotyczy to także wszelkich dokumentów zamieszczonego w formie załącznika, do danej informacji. Wszystkie załączniki są publikowane w kopiach, zgodnych z oryginalnymi wersjami dokumentów.

wprowadzone: 30/09/2010 12:18
- autor: sylwek
zmienione: 30/09/2010 12:22
- autor: sylwek
rejestr zmian dokumentu